wiki:help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting

Asterisk en VOIP FAQ

Op deze pagina houden we problemen bij die we tegenkomen in 'het veld'.

Hoe configureer ik Asterisk na de installatie?

Volg de FreePBX handleiding

Welke IP toestellen zijn aan te bevelen?

Hieronder een overzicht van enkelle toestellen die succesvol gebruikt worden met SYN-3 voice servers:

Low end toestellen

Deze toestellen werken ook goed maar bevelen we niet aan voor business gebruikt:

In de FreePBX handleiding vind u uitleg over de instellingen van bepaalde toestellen.

Toestel registreert niet

Indien u een connectie door een router/firewall heen maakt, kan het zijn dat u de zogenaamde NAT helper of SIP ALG mode uit moet zetten.

Op deze pagina vind u uitleg hoe u dit kunt doen voor diverse modems: http://www.voip-info.org/wiki/view/Routers+SIP+ALG

Hoe sluit ik mijn analoge toestellen aan?

Meestal bevelen we aan om dit via een 'analoog naar VOIP converter' te doen: De Linksys SPA3102 of Linksys SPA400. Een uitgebreide lijst vind u op de VOIP info wiki.

Bij grotere netwerken is het ook mogelijk een speciale analoge insteek kaart te gebruiken van bijvoorbeeld Digium.

Vaak is het praktischer en voordeliger om nieuwe VOIP toestellen aan te schaffen. U heeft dan ook geen analoge bekabeling meer nodig in uw gebouw.

Ik heb (soms) geen geluid?

Dit is meestal een firewall issue. Zorg ervoor dat u de laatste SYN-3 4.3 updates heeft, en zet de VOIP groep open voor uw LAN. De volgende poorten zijn nodig voor VIOP:

 • 5060 UDP (SIP control)
 • 10000-20000 UDP (Audio streams)
 • Vergeet deze poorten niet forwarden in uw eventuele NAT router: Probeer eerst alleen 10000-20000/udp te forwarden en als u registratie problemen hebt ook 5060/udp.
 • Bij FreePBX: Ga naar Asterisk SIP Settings en klik op auto-configure. Zorg ook dat het external is ingesteld op uw externe Internet IP adres.

Ik heb nooit geluid bij call-forwarding of ringgroups?

Dit probleem doet zich meestal voor in combinatie met NAT. Bij NAT is het nodig dat asterisk zelf eerst audio genereert, alvorens er geluid naar binnen mogelijk is.

 • Zorg dat u de juiste poorten forward. Als dit niet mogelijk is of helpt:
 • Zorg dat u de setting progressinband=yes gebruikt. Bij FreePBX zet u dit in /etc/asterisk/sip_general_custom.conf
 • Bij FreePBX: zet bij Inbound routes de setting Signal RINGING op yes.

Bron: http://www.freepbx.org/forum/freepbx/users/call-forwarding-connection-ok-but-no-audio

Ik heb onderbroken/stotterend geluid?

Dit heeft vaak met timing issues te maken.

Controleer of uw timing goed is:

[Syn-3] root@pbx ~# dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.997% 99.982% 99.987% 99.987% 99.987% ^C
--- Results after 5 passes ---
Best: 99.997 -- Worst: 99.982 -- Average: 99.988023, Difference: 99.988023

Als u getallen tussen 99.95% en 100% ziet is uw timing ok.

Zo niet, controleer dan uw dmesg output op timer issues of HPET meldingen. Vooral deze melding duid op verkeerde bios instellingen:

HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option

Als laatste redmiddel kunt u ook proberen om hpet=force aan de kernel parameters in /boot/grub/menu.lst toe te voegen.

DTMF tonen worden niet doorgestuurd over ISDN?

Hierdoor kunt u niet door voice menus komen als u naar bedrijven toe belt.

 • Zorg dat u de instelling senddtmf = yes in uw /home/system/asterisk/misdn.conf in de trunk sectie heeft staan. (Er komt binnenkort een update waarbij dit standaard zo is)
 • Zorg dat u in de Asterisk Control Center bij de SIP instellingen DTMF op rfc2833 heeft staan.
 • Zorg dat in uw SIP toestel rfc2833 ook aan staat. Meestal kunt u makkelijkste alle DTMF mogelijkheden aanzetten in het SIP toestel.

Pas de instellingen toe en herstart eventueel asterisk.

Asterisk hangt tijdens het registreren van trunks of toestellen

Asterisk is erg gevoelig voor storingen in de DNS servers.

Als een DNS server niet meer reageert kan het zijn dat asterisk af en toe blijft hangen tijdens het wachten op antwoord.

Het opgeven van meerdere DNS servers heeft in dit geval geen zin. Een mogelijk oplossing is om alleen IP adressen te gebruiken bij SIP configuratie.

Een andere oplossing is om pdnsd te gebruiken op de locale asterisk machine: Deze zorgt er voor dat DNS queries gecached blijven als een DNS server offline is.

Zie http://members.home.nl/p.a.rombouts/pdnsd/ .

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een degelijke server.

Geluidsopenames worden niet afgespeeld

Vanaf Asterisk versie 1.8 is het nodig dat u het volgende geluids-formaat aanhoud:

wav-formaat, 16 bits, mono, 8000hz

Ieder ander formaat zal resulteren in dat u geen geluid heeft.

Fax2email problemen

Voor FreePBX zie de fax handleiding: howto/FreePBX

Algemene asterisk fax tips:

 • In sip.conf [general]: zet t38pt_udptl=no. Het vreemde is dat je dan wel deze melding krijgt: WARNING[25510] /tmp/build/agx-ast-addons/trunk/app-spandsp/app_fax.c: RXFAX: t30_call_active is FALSE.
 • Gebruik als codec voor de sip trunk: ulaw (probeer alaw bij problemen)
 • In sip.conf [general]: zet rtpkeepalive=5
 • Zorg voor een stabiele verbinding naar de server, een 'hakkeling' is genoeg om de fax te doen mislukken.
 • qmail-send en qmail-smtp moeten up zijn.
 • Voip codec g729 geeft problemen.

Busy lamp field (BLF) info

Zie http://www.3cx.com/blog/voip-howto/busy-lamp-field/

Problemen met KPN netwerk / Experia boxen

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk in deze situatie naar een externe VOIP provider te connecten. De modem detecteerd het VOIP verkeer en probeert hier iets mee te doen.

Het is dan nodig om de SIP "helper" uit te schakelen via telnet:

root@server # telnet 1.2.3.4
Trying 1.2.3.4...
Connected to 1.2.3.4.
Escape character is '^]'.
Username : Administrator
Password : ************
------------------------------------------------------------------------

               ______ Thomson TG789vn
             ___/_____/\ 
            /     /\\ 8.3.H.8
         _____/__    / \\ 
        _/    /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2010, THOMSON
        //    / \    /\ \
    _______//_______/  \   / _\/______ 
   /   / \    \  /  / /    /\
  __/   /  \    \ /  / /    / _\__ 
 / /   /   \_______\/  / /    / /  /\
 /_/______/___________________/ /________/ /___/ \ 
 \ \   \  ___________  \ \    \ \  \ /
 \_\   \ /     /\  \ \    \ \___\/
   \   \/     / \  \ \    \ /
   \_____/     /  \  \ \________\/
      /__________/   \  \ /
      \  _____ \   /_____\/
      \ /  /\ \  /___\/
       /____/ \ \ /
       \  \ /___\/
       \____\/

------------------------------------------------------------------------
{Administrator}=>connection unbind application=SIP port=5060
{Administrator}=>saveall

Nu moet het weer mogelijk zijn om normaal VOIP verkeer naar buiten te sturen.

SIP sessies van buiten af bij nieuwere experia boxen

Bij nieuwere typen kunt u niet meer inloggen via telnet, het is dan nodig om handmatig udp portmappings aan te maken. Alleen een DMZ zone maken is niet altijd genoeg omdat de modem dan stiekum UDP niet correct forward en SIP pakketjes beinvloed.

Correcte mappings maakt u als volgt:

let op: doe dit alleen als u wilt dat toestellen vanaf het internet bij uw VOIP centrale kunnen. Gebruik in dit geval goede wachtwoorden voor alle extenties

Problemen met meerdere trunks naar dezelfde provider

Als u meerdere trunks naar 1 provider heeft, kan het zijn dat asterisk de verkeerde autenticatie info gebruikt. Hierdoor kan het zijn dat alleen de laatst geregistreerde trunk werkt.

Om dit te verhelpen in FreePBX kunt u 1 van de volgende dingen doen:

Methode 1: Geef de gebruikersnaam van iedere SIP trunk in via het caller ID field, op de volgende manier:

"030123456" <gebruikersnaam01>

Methode 2: Voeg een fromuser-veld toe bij het Peer details field van iedere trunk:

host=pbx.provider.net
username=gebruikersnaam01
secret=abcdefg
type=peer
insecure=very
fromuser=gebruikersnaam01

Na een netwerk storing registreert het toestel niet meer

Als u een VPN of netwerk storing heeft gehad kan het zijn dat er connecties achterblijven in tussenliggende routers of in de SYN-3 firewall. Normaal gesproken is de timeout van deze connecties 180 seconden. Als een toestel echter binnen deze tijd een nieuwe registratie poging doet zal de connectie ververst worden en komt het pakketje niet goed aan.

 • Zorg dat een SIP toestel pas na MEER dan 180 seconden opnieuw probeert te registreren. We bevelen hierom een retry-timeout aan van minimaal 185 seconden.
 • Bij bepaalde toestellen is het nodig om NAT-keepalive op het toestel uit te zetten.
 • Indien u een SYN-3 gateway heeft dient u deze te updaten naar versie 4.4.2.
 • U dient zogenaamde SIP-helpers uit te zetten in uw router.
Last modified 9 years ago Last modified on 12/10/15 15:28:23

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip