wiki:howto/FreePBX

Free PBX Installatie

FreePBX is de admin panel voor uw Asterisk voice server. Dit is de aanbevolen manier om een asterisk server met SYN-3 op te zetten.

(een andere manier is om de Asterisk_gui panel te gebruiken, maar deze is minder uitgebreid en word niet meer ontwikkeld zie >> )

U dient een aantal stappen te nemen om deze te installeren en configuren.

Als u na het volgen van dit stappen plan nog problemen heeft, kijk dan in onze Probleem sectie.

SYN-3

Installeer SYN-3 versie 4.4.2 of hoger. Zie ook SYN-3 installatie

licentie

 • SYN-3 -> registratie -> Ga naar shop...
 • Upgrade licentie met extra opties...
 • Aanschaffen Asterisk FreePBX
 • Ga terug naar de SCC en installeer de nieuwe update(s).

inloggen

wachtwoord resetten

Verander het wachtwoord:

 • ga naar Setup -> Administrators
 • klik op de admin gebruiker. (helemaal rechts!)
 • voer een nieuw wachtwoord in
 • druk op submit

FreePBX updates

FreePBX heeft een eigen update systeem. Voordat u verder gaat is het raadzaam eerst te updaten naar de laatste stabiele versie.

 • ga naar Tools -> Module Admin
 • klik Check for updates online
 • klik Upgrade all
 • klik Process

Grotere updates

Vaak zijn er nog een aantal major-upgrades nodig, voer deze procedure uit totdat u de laatste stabiele versie heeft:

 • ga naar Tools -> Module Admin
 • klik Check for updates online
 • klik 2.x upgrade tool -> Download and install
 • klik Process -> Confirm
 • Nu verschijnt er een nieuwe menu eus aan de linker kant: 2.x Upgrade Tool
 • Volg de instructies.
 • Na het uitvoeren van alle updates kan het zijn dat er een volgende 2.x upgrade tool bij de updates staat. Voer de procedure net zo lang uit totdat u de laatste versie heeft. (op dit moment 2.9)

Soms is het nodig om extra stappen te nemen voor u een update kunt installeren. Deze stappen worden dan door FreePBX aangegeven.

Op dit moment is het nodig deze procedure een aantal keren uit te voeren om bij versie 2.9 van freePBX te komen.

 • Start de service Asterisk voice server opnieuw op via de SCC.

Veiligheids waarschuwingen

Let op: Het gebeurd regelmatig dat asterisk machines gehacked worden, met als reden naar dure telefoon nummers te bellen, om zo geld te verdienen. Dit kan oplopen tot honderden euro's per 24 uur.

Volg daarom deze waarschuwingen op om dit te voorkomen:

 • Zorg dat u uw SIP poort (5060/udp) nooit open staat voor connecties vanaf internet. (in uw SYN-3 firewall)
 • Zorg dat uw SCC en ssh poorten nooit open staan voor connecties vanaf internet. (in uw SYN-3 firewall)
 • Gebruik altijd lange niet te raden secrets voor alle SIP accounts die u aanmaakt in FreePBX. (SIP word regelmatig gebruteforced, indien uw firewall toch open staat)
 • Zorg dat u FreePBX altijd up te date houdt.
 • Zorg dat FreePBX alleen toegstaan is vanaf bepaalde IP adressen: U kunt dit doen door poort 80 (http) en 443 (https) te firewallen.
 • Indien firewallen van deze http-poorten niet gewenst is, kunt u ook een file aanmaken, genaamd /var/www/htdocs/syn3/freepbx/.htaccess. Hier een voorbeeld:
  deny from all
  allow from 192.168.13.0/24
  

SIP provider configuratie

NAT gebruiken

Indien uw SYN-3 server geen extern IP heeft, gebruikt u NAT in uw netwerk. In dat geval is het nodig wat extra instellingen te doen in asterisk.

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk SIP settings
 • Ga naar Tools -> Asterisk SIP settings
 • Zet NAT op yes.
 • Klik op Autoconfigure
 • Controleer eventuele andere settings en sla op.

SIP provider toevoegen

We gaan er vanuit dat u een SIP account heeft bij een SIP provider.

 • Ga naar Trunks
 • Kies Add SIP Trunk
 • Vul bij de bovenste Trunk name een omschrijvende naam in. Voorbeeld: Voipcheap trunk 031123456
 • Vul de correcte Outbound callerID in. Meestal is dit in de vorm 31XXXXXXXX
 • Bij Outgoing settings:
  • Vul hier bij Trunk name de username in die u gekregen heeft van uw provider. Voorbeeld: uwgebruikersnaam
  • Vul bij het vakje PEER Details het volgende in:
   host=sip.uwprovider.com
   username=uwgebruikersnaam
   secret=uwwachtwoord
   type=peer
   insecure=very
   port=5060
   qualify=yes
   
   fromdomain=sip.uwprovider.com (alleen indien problemen, nodig bij o.a. voip.telfortzakelijk.com)
   
   Als u meerdere trunks naar dezelfde provider heeft, kan het nodig zijn dat u een fromuser=... regel toevoegt. Kijk hier voor meer info.
 • Bij Incoming settings:
  • Haal het vakje USER details helemaal leeg.
 • Afhankelijk van de provider vult u de bij Registration String het volgende in:
  • Werkt meestal: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com/uwgebruikersnaam
  • Indien er verschillende nummers achter 1 gebruikersnaam hangen: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com/telefoonnummer
  • Soms kunt u het laatste deel weg laten: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com
  • Indien de provider een afwijkende sip port heeft, voegt u deze toe achter de hostname: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com:poort
  • Hieronder vind u configuratie voorbeelden voor specifieke providers.
 • Klik op apply settings.

Solcon sip voorbeeld

Solcon (en misschien andere providers) hebben ietwat afwijkende settings nodig:

Bij outgoing settings is het van belang om fromuser toe te voegen aan de bestaande tekst:

host=sip.solcon.nl
username=uwgebruikersnaam
secret=uwwachtwoord
type=peer
insecure=very
port=5060
fromuser=31XXXX

Registratie string: 31XXXX:uwwachtwoord:uwgebruikersnaam@sip.solcon.nl/31XXXX

Het is dus nodig om vooraan en achteraan uw telefoonnummer in te vullen in het juiste formaat.

SIP registratie status

Het is belangrijk om te controleren of de provider registratie succesvol is alvorens u verder kunt.

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk info
 • Ga naar Tools -> Asterisk info, of als u een nieuwere FreePBX versie heeft: Reports -> Asterisk info
 • Klik op Registries.
 • U ziet hier uw geconfigureerde SIP trunks. Het is erg belangrijk dat de state Registered is.
Host              Username     Refresh State        Reg.Time         
sip.uwprovider.com:5060     uwgebruikersnaam   105 Registered      Wed, 05 Oct 2011 16:40:46

Indien u een andere state ziet, heeft het geen zin om verder te gaan: Controleer de gegevens en neem eventueel contact op met uw provider of DatuX voor verdere hulp.

De rest..

U heeft nu de moeilijkste stappen gehad.

Nu moet u nog:

 • toestellen toevoegen (extensions) en configureren. (enkelle voorbeelden staan op deze wiki)
 • Outbound routing instellen (om naar externe nummers te kunnen bellen)
 • Inbound routing instellen (om door externe nummers gebeld te kunnen worden)
 • Extra functionaliteit toevoegen zoals Voice menus, Ring groups etc etc.

Doorschakellen

Eindgebruikers kunnen zelf hun toestel doorschakellen.

Ringgroup instellingen

We gaan er vanuit dat er met ringgroups gewerkt word. Deze instellingen dient u dan eenmalig te doen:

 • Zorg dat de extenties in de Ringroup lijst eindigen met een #
 • Zet de optie confirm calls aan.

Doorschakeling activeren/deactiveren

De eindgebruiker kan de doorschakeling als volgt activeren:

 • Bel *720612345678 om te activeren (vervang het 06 nummer door uw eigen nummer)
 • Bel *73 om te deactiveren.

Standaard taal op nederlands

Om de bepaalde voice teksten zoals het voicemail menu in het nederlands te krijgen doet u het volgende:

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk SIP settings
 • Ga naar Tools -> Asterisk SIP settings
 • Voer bij het veld language de tekst nl in.
 • Apply settings.

Let op: nog niet alle teksten zijn helaas vertaald in het nederlands.

Fax ontvangen en doorsturen via email

Dit noemt men ook wel fax2email.

Voorbereidingen

Alvorens u kunt faxen stelt u dit eerst in:

 • U dient minimaal SYN-3 versie 4.4.2 te hebben.
 • Installeer de FreePBX module Asterisk SIP settings.
 • Bij Asterisk SIP settings stel de volgende velden in:
  • Zet T38 Pass-Through op yes
  • Verander de waarde van rtpkeepalive naar 5
 • Installeer de module Fax configuration
 • Start asterisk opnieuw op (de permissies van de fax directory kloppen standaard niet)

Fax nummer toevoegen

 • Ga naar extensions en maak een extension van het type None (virtual exten)
 • Sla de extension op en open deze meteen nog een keer.
 • Nu verschijnen er extra instellingen voor de fax: Zet deze aan en stel het email adres in waar de faxen naar toe moeten.
 • Bij inbound routes kunt u nu een nieuwe route maken die rechtstreeks naar deze Fax receipient verwijst.
 • LET OP: Zorg er voor dat u Fax receipient selecteert als destination bij de inbound route.

Als u nu naar het nummer belt zult u fax tonen moeten horen. Als dit het geval is kunt u proberen een daadwerkelijke fax te sturen.

Algemene fax tips

 • Gebruik als codec voor de sip trunk: ulaw (probeer alaw bij problemen)
 • Zorg voor een stabiele verbinding naar de server, een 'hakkeling' is genoeg om de fax te doen mislukken.
 • qmail-send en qmail-smtp moeten up zijn.
 • Voip codec g729 geeft problemen.

ISDN ondersteuning

MISDN configuratie

Creer de volgende config file /etc/asterisk/misdn.conf:

[trunk_m1]
context = from-trunk
ports = 1
msns = *
senddtmf = yes

Herstart asterisk en kijk of misdn goed werkt:

braadhaino*CLI> misdn show stacks   
BEGIN STACK_LIST:
 * Port 1 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:UP Blocked:0 Debug:0

Trunk configuratie

Maak in FreePBX een custom trunk aan met deze custom dial string:

mISDN/1/$OUTNUM$

Indien u nu correcte outbound en inbound routes maakt moet het mogelijk zijn uit te bellen en inkomende gesprekken te ontvangen.

Hardware configuratie Cisco SPA500 serie (spa509g, spa525g, spa504g)

Firmware upgrade

Het is belangrijk om eerst de firmware van uw toestel te updaten naar de laatste versie. Dit voorkomt veel (vage) problemen. Vergeet niet de upgrade-notes te lezen: Soms is het van belang om eerst te upgraden naar een tussen versie!.

SPA50xG firmware

SIP account instellen

Maak via FreePBX een zogenaamde extension aan. Vergeet niet om NAT op yes te zetten.

Deze stelt u hierna in op uw Cisco toestel, zoals hieronder beschreven:

 • Log via http in op het toestel
 • Klik op 'Admin login'
 • Klik op 'Advanced'
 • Ga naar Voice -> Ext1 (of een andere lijn):
  • NAT Keep Alive Enable: no (zelfs al u wel NAT heeft is het aan te bevelen deze uit te zetten, zie ook help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting)
  • Proxy: ip adress van uw asterisk server
  • User ID: extension nummer dat u heeft aangemaakt in FreePBX
  • Password: de secret die u heeft ingesteld in FreePBX voor dit extension nummer
  • Dialplan: Vervang deze tekst door: ([0123456789*#]xxx.)
 • Haal bij Regional alle speciale codes weg.

Busy lamp field (BLF) op een lijn-toets

Met behulp van BLF kunt u zien of een toestel van een collega in gesprek is. (FreePBX ondersteund dit standaard)

 • Zorg dat u minimaal SYN-3 4.4.3 heeft.
 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • Stel server type in op Asterisk
 • Stel attendant console call pickup code in op
 • Ga naar het Phone tabje.
 • Ga naar de gewenste lijn-key en zet deze op disabled.
 • U kunt nu de het gewenste toestel toevoegen op in het Extended Function veld van de destbetreffende line-key. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd+cp+blf;sub=123@$PROXY
  
  Hierbij is 123 het extension number.

Busy lamp field (BLF) op attendant console

Met behulp van BLF kunt u zien of een toestel van een collega in gesprek is. (FreePBX ondersteund dit standaard)

 • Zorg dat u minimaal SYN-3 4.4.3 heeft.
 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • Stel server type in op Asterisk
 • Stel attendant console call pickup code in op
 • U kunt nu de gewenste interne toestellen toevoegen vanaf Unit 1 Key 1. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd+cp+blf;vid=1;sub=123@$PROXY
  
  Hierbij is 1 het "ext nummer" (lijn nummer), en 123 het extension number

BLF werkt niet meer na 1.8 upgrade

Indien BLF niet meer correct werkt nadat u geupdate bent van asterisk 1.4 naar 1.8, verander dan het volgende in FreePBX:

 • Ga naar advanced settings
 • Zet Display Readonly Settings op true
 • Zet Override Readonly Settings op true
 • Zet Dynamically Generate Hints op false

Call flow of Dag-nacht stand via Busy lamp field (BLF)

Hiermee kunt u een call flow conditie of dag/nacht stand weer geven via een lampje op het toestel. Als men het knopje indrukt zal de centrale de stand omschakelen.

 • Zorg dat u minimaal asterisk 4.4.3 heeft.
 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • Stel server type in op Asterisk
 • U kunt nu de gewenste status-lampjes toevoegen vanaf Unit 1 Key 1. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd+cp+blf;sub=*280@$PROXY
  

Hierbij is *280 de feature code die FreePBX heeft bepaald voor de betreffende Call flow of Time condition.

Speed dial op attendant console

 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • U kunt nu de gewenste nummers toevoegen vanaf Unit 1 Key 1. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd;ext=0612345678
  
  Hierbij is 0612345678 het nummer dat gebeld word als de toets word ingedrukt.

Hardware configuratie Grandstream GXP1200

Zie ook howto/GrandstreamGXP

SIP account instellen

Maak via FreePBX een zogenaamde extension aan.

Deze stelt u hierna in op uw toestel, zoals hieronder beschreven:

 • Log via http in op uw toestel
 • Ga naar Account 1 en vul de volgende gegevens in:
  • Account Name: Het extension nummer.
  • SIP Server: IP adres van uw FreePBX server
  • Outbound Proxy: IP adres van uw FreePBX server
  • SIP User ID: Het extension nummer.
  • Authenticate Password: De secret die u voor deze extension heeft ingesteld in FreePBX.

Andere ringtone bij externe oproepen

 • Login op FreePBX
 • Ga naar Inbound routes
 • Selecteer inkomende route waarvoor u een andere ringtone wilt instellen.
 • Vul bij Alert Info: letterlijk het volgende in:
  \;info=ring1
  

U kunt ook kiezen voor ring2 en ring3

Twee asterisk servers aan elkaar koppelen

Door het maken van een IAX2 trunk tussen twee servers, is mogelijk de servers aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen de gebruikers van beide centrales elkaar intern bellen en gesprekken naar elkaar doorschakellen.

Een IAX2 trunk heeft betere audio kwaliteit dan losse SIP verbindingen tussen 2 locaties. (dit geld vooral voor trage lijnen die ook gebruikt worden voor ander dataverkeer)

Om de verbinding tot stand te brengen maken de servers contact met elkaar op UDP poort 4569. Zorg dus dat deze open staat in uw firewall en maak eventueel de juiste port forwards aan.

IAX2 trunk locatie 1

Maak de volgende IAX2 trunk op locatie 1:

 • Trunknaam: locatie2
 • PEER details:
  host=1.2.3.4 (ip adress van locatie 2 invullen)
  username=locatie1
  secret=XXXX
  type=friend
  context=from-internal
  qualify=yes
  
 • USER details leeg halen.

IAX2 trunk locatie 2

Deze trunk is omgekeerd ten opzichte van locatie 1, alleen de secrets zijn gelijk:

 • Trunknaam: locatie1
 • PEER details:
  host=1.2.3.4 (ip adress van locatie 1 invullen)
  username=locatie2
  secret=XXXX
  type=friend
  context=from-internal
  qualify=yes
  
 • USER details leeg halen.

Routing

Hierna maakt u op beide centrales bij outbound routes een route aan naar de toestellen op de andere locatie.

Het is dus handig als de locaties een verschillende nummer range hebben, bijvoorbeeld:

 • Op locatie 1 gebruikt u extension nummers 100-199
 • Op locatie 2 gebruikt u extension nummers 200-299
 • Op locatie 1 maakt u een outbound route met het patroon 2XX via trunk locatie2
 • Op locatie 2 maakt u een outbound route met het patroon 1XX via trunk locatie1

Nu kunnen de toestellen elkaar bellen alsof ze intern bellen.

Zie ook

Als u na het volgen van dit stappen plan nog problemen heeft, kijk dan in onze Probleem sectie.

Last modified 8 years ago Last modified on 03/16/16 22:59:44

Attachments (2)