wiki:howto/FreePBX

Version 51 (modified by Edwin Eefting, 8 years ago) (diff)

--

Free PBX Installatie

FreePBX is de admin panel voor uw Asterisk voice server. Dit is de aanbevolen manier om een asterisk server met SYN-3 op te zetten.

(een andere manier is om de Asterisk_gui panel te gebruiken, maar deze is minder uitgebreid en word niet meer ontwikkeld zie >> )

U dient een aantal stappen te nemen om deze te installeren en configuren.

Als u na het volgen van dit stappen plan nog problemen heeft, kijk dan in onze Probleem sectie.

SYN-3

Installeer SYN-3 versie 4.4.2 of hoger. Zie ook SYN-3 installatie

licentie

 • SYN-3 -> registratie -> Ga naar shop...
 • Upgrade licentie met extra opties...
 • Aanschaffen Asterisk FreePBX
 • Ga terug naar de SCC en installeer de nieuwe update(s).

inloggen

wachtwoord resetten

Verander het wachtwoord:

 • ga naar Setup -> Administrators
 • klik op de admin gebruiker. (helemaal rechts!)
 • voer een nieuw wachtwoord in
 • druk op submit

FreePBX updates

FreePBX heeft een eigen update systeem. Voordat u verder gaat is het raadzaam eerst te updaten naar de laatste stabiele versie.

 • ga naar Tools -> Module Admin
 • klik Check for updates online
 • klik Upgrade all
 • klik Process

Grotere updates

Vaak zijn er nog een aantal major-upgrades nodig, voer deze procedure uit totdat u de laatste stabiele versie heeft:

 • ga naar Tools -> Module Admin
 • klik Check for updates online
 • klik 2.x upgrade tool -> Download and install
 • klik Process -> Confirm
 • Nu verschijnt er een nieuwe menu eus aan de linker kant: 2.x Upgrade Tool
 • Volg de instructies.
 • Na het uitvoeren van alle updates kan het zijn dat er een volgende 2.x upgrade tool bij de updates staat. Voer de procedure net zo lang uit totdat u de laatste versie heeft. (op dit moment 2.9)

Soms is het nodig om extra stappen te nemen voor u een update kunt installeren. Deze stappen worden dan door FreePBX aangegeven.

Op dit moment is het nodig deze procedure een aantal keren uit te voeren om bij versie 2.9 van freePBX te komen.

 • Start de service Asterisk voice server opnieuw op via de SCC.

Veiligheids waarschuwingen

Let op: Het gebeurd regelmatig dat asterisk machines gehacked worden, met als reden naar dure telefoon nummers te bellen, om zo geld te verdienen. Dit kan oplopen tot honderden euro's per 24 uur.

Volg daarom deze waarschuwingen op om dit te voorkomen:

 • Zorg dat u uw SIP poort (5060/udp) nooit open staat voor connecties vanaf internet. (in uw SYN-3 firewall)
 • Zorg dat uw SCC en ssh poorten nooit open staan voor connecties vanaf internet. (in uw SYN-3 firewall)
 • Gebruik altijd lange niet te raden secrets voor alle SIP accounts die u aanmaakt in FreePBX. (SIP word regelmatig gebruteforced, indien uw firewall toch open staat)
 • Zorg dat u FreePBX altijd up te date houdt.
 • Zorg dat FreePBX alleen toegstaan is vanaf bepaalde IP adressen: U kunt dit doen door poort 80 (http) en 443 (https) te firewallen.
 • Indien firewallen van deze http-poorten niet gewenst is, kunt u ook een file aanmaken, genaamd /var/www/htdocs/syn3/freepbx/.htaccess. Hier een voorbeeld:
  deny from all
  allow from 192.168.13.0/24
  

SIP provider configuratie

NAT gebruiken

Indien uw SYN-3 server geen extern IP heeft, gebruikt u NAT in uw netwerk. In dat geval is het nodig wat extra instellingen te doen in asterisk.

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk SIP settings
 • Ga naar Tools -> Asterisk SIP settings
 • Zet NAT op yes.
 • Klik op Autoconfigure
 • Controleer eventuele andere settings en sla op.

SIP provider toevoegen

We gaan er vanuit dat u een SIP account heeft bij een SIP provider.

 • Ga naar Trunks
 • Kies Add SIP Trunk
 • Vul bij de bovenste Trunk name een omschrijvende naam in. Voorbeeld: Voipcheap trunk 031123456
 • Bij Outgoing settings:
  • Vul hier bij Trunk name de username in die u gekregen heeft van uw provider. Voorbeeld: uwgebruikersnaam
  • Vul bij het vakje PEER Details het volgende in:
   host=sip.uwprovider.com
   username=uwgebruikersnaam
   secret=uwwachtwoord
   type=peer
   insecure=very
   
   
   Als u meerdere trunks naar dezelfde provider heeft, kan het nodig zijn dat u een fromuser=... regel toevoegt. Kijk hier voor meer info.
 • Bij Incoming settings:
  • Haal het vakje USER details helemaal leeg.
 • Afhankelijk van de provider vult u de bij Registration String het volgende in:
  • Werkt meestal: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com/uwgebruikersnaam
  • Indien er verschillende nummers achter 1 gebruikersnaam hangen: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com/telefoonnummer
  • Soms kunt u het laatste deel weg laten: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com
  • Indien de provider een afwijkende sip poort heeft, voegt u deze toe achter de hostname: uwgebruikersnaam:uwwachtwoord@sip.uwprovider.com:poort
 • Klik op apply settings.

SIP registratie status

Het is belangrijk om te controleren of de provider registratie succesvol is alvorens u verder kunt.

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk info
 • Ga naar Tools -> Asterisk info
 • Klik op Registries.
 • U ziet hier uw geconfigureerde SIP trunks. Het is erg belangrijk dat de state Registered is.
Host              Username     Refresh State        Reg.Time         
sip.uwprovider.com:5060     uwgebruikersnaam   105 Registered      Wed, 05 Oct 2011 16:40:46

Indien u een andere state ziet, heeft het geen zin om verder te gaan: Controleer de gegevens en neem eventueel contact op met uw provider of DatuX voor verdere hulp.

De rest..

U heeft nu de moeilijkste stappen gehad.

Nu moet u nog:

 • toestellen toevoegen (extensions) en configureren. (enkelle voorbeelden staan op deze wiki)
 • Outbound routing instellen (om naar externe nummers te kunnen bellen)
 • Inbound routing instellen (om door externe nummers gebeld te kunnen worden)
 • Extra functionaliteit toevoegen zoals Voice menus, Ring groups etc etc.

Standaard taal op nederlands

Om de bepaalde voice teksten zoals het voicemail menu in het nederlands te krijgen doet u het volgende:

 • Installeer de FreePBX module: Asterisk SIP settings
 • Ga naar Tools -> Asterisk SIP settings
 • Voer bij het veld language de tekst nl in.
 • Apply settings.

Let op: nog niet alle teksten zijn helaas vertaald in het nederlands.

Fax ontvangen en doorsturen via email

Dit noemt men ook wel fax2email.

Voorbereidingen

Alvorens u kunt faxen stelt u dit eerst in:

 • U dient minimaal SYN-3 versie 4.4.2 te hebben.
 • Installeer de FreePBX module Asterisk SIP settings.
 • Bij Asterisk SIP settings stel de volgende velden in:
  • Zet T38 Pass-Through op yes
  • Verander de waarde van rtpkeepalive naar 5
 • Installeer de module Fax configuration
 • Start asterisk opnieuw op (de permissies van de fax directory kloppen standaard niet)

Fax nummer toevoegen

 • Ga naar extensions en maak een extension van het type None (virtual exten)
 • Sla de extension op en open deze meteen nog een keer.
 • Nu verschijnen er extra instellingen voor de fax: Zet deze aan en stel het email adres in waar de faxen naar toe moeten.
 • Bij inbound routes kunt u nu een nieuwe route maken die rechtstreeks naar deze Fax receipient verwijst.

Als u nu naar het nummer belt zult u fax tonen moeten horen. Als dit het geval is kunt u proberen een daadwerkelijke fax te sturen.

Algemene fax tips

 • Gebruik als codec voor de sip trunk: ulaw (probeer alaw bij problemen)
 • Zorg voor een stabiele verbinding naar de server, een 'hakkeling' is genoeg om de fax te doen mislukken.
 • qmail-send en qmail-smtp moeten up zijn.
 • Voip codec g729 geeft problemen.

ISDN ondersteuning

MISDN configuratie

Creer de volgende config file /etc/asterisk/misdn.conf:

[trunk_m1]
context = from-trunk
ports = 1
msns = *
senddtmf = yes

Herstart asterisk en kijk of misdn goed werkt:

braadhaino*CLI> misdn show stacks   
BEGIN STACK_LIST:
 * Port 1 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:UP Blocked:0 Debug:0

Trunk configuratie

Maak in FreePBX een custom trunk aan met deze custom dial string:

mISDN/1/$OUTNUM$

Indien u nu correcte outbound en inbound routes maakt moet het mogelijk zijn uit te bellen en inkomende gesprekken te ontvangen.

Hardware configuratie Cisco SPA500 serie (spa509g, spa525g, spa504g)

SIP account instellen

Maak via FreePBX een zogenaamde extension aan.

Deze stelt u hierna in op uw Cisco toestel, zoals hieronder beschreven:

 • Log via http in op het toestel
 • Klik op 'Admin login'
 • Klik op 'Advanced'
 • Ga naar Voice -> Ext1 (of een andere lijn):
  • NAT Keep Alive Enable: no (zelfs al u wel NAT heeft is het aan te bevelen deze uit te zetten, zie ook help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting)
  • Proxy: ip adress van uw asterisk server
  • User ID: extension nummer dat u heeft aangemaakt in FreePBX
  • Password: de secret die u heeft ingesteld in FreePBX voor dit extension nummer
  • Dialplan: Vervang deze tekst door: ([0123456789*#].)
 • Haal bij Regional alle speciale codes weg.

Busy lamp field (BLF) op attendant console

Met behulp van BLF kunt u zien of een toestel van een collega in gesprek is. (FreePBX ondersteund dit standaard)

 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • Stel server type in op Asterisk
 • Stel attendant console call pickup code in op
 • U kunt nu de gewenste interne toestellen toevoegen vanaf Unit 1 Key 1. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd+cp+blf;sub=123@1.2.3.4
  
  Hierbij is 123 het extension number, en 1.2.3.4 het IP adres van de asterisk server.

Speed dial op attendant console

 • Log via http in op het toestel
 • Klik op Admin login
 • Klik op Advanced
 • Nu verschijnt er een extra Attendant console tabje. Klik hier op, en dus niet op Attendant Console status.
 • U kunt nu de gewenste nummers toevoegen vanaf Unit 1 Key 1. Hiervoor gebruikt u de volgende tekst:
  fnc=sd;ext=0612345678
  
  Hierbij is 0612345678 het nummer dat gebeld word als de toets word ingedrukt.

Zie ook

Als u na het volgen van dit stappen plan nog problemen heeft, kijk dan in onze Probleem sectie.

Attachments (2)