wiki:WikiStart

Version 6 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Welkom bij Open Syn-3

Dit is de community site van Syn-3.

Op deze site vind u alle documentatie en source code van Syn-3.

Alle documentatie is reeds aanwezig, we zijn momenteel bezig het uploaden van de sources. Hierna beginnen we met het maken van een globale planning voor verdere stappen.

Wilt u meehelpen of heeft u suggesties? Mail dan naar info@syn-3.nl om toegang te krijgen.

Huidige status

Algemene Syn-3 development informatie

Syn-3 sub-systemen

 • SynBoot -- Hoe werkt de boot procedure?
 • SynFs -- Hoe zit het filesystem inelkaar? (md, lvm, drbd, xfs)
 • SynInstaller -- Info over het creeren en onderhouden van installatie CD's
 • SynLanguage -- Hoe het meer talen systeem werkt dat we gebruiken in Syn-3 scripts en php code.
 • SynUpdates -- Hoe maak je nieuwe updates?
 • SynControlCenter -- Informatie over de Syn-3 Control Center
 • SynMonitor -- Uitleg over het monitoring en alarmerings systeem
 • SynSpash -- Bootsplash screen en teksten op de console. Het uiterlijk van Syn-3 op de console. (eye candy)
 • SynServices -- Uitleg over starten/stoppen van services en daemontools.
 • SynBackup -- Uitleg over het backup systeem
 • SynRegserver -- Hoe werkt het Shop en registratie systeem?
 • SynUsers -- Hoe Syn-3 omgaat met users en groepen (LDAP informatie)
 • SynProducts -- Hoe verschillende producten worden gemaakt en hoe je een nieuw product toevoegd.
 • SynKernel -- Hoe gaan we met de Linux kernel om. Hoe maak je pakketjes voor kernel modules.
 • SynFirewall -- Hoe gebruikt Syn-3 de Linux Netfilter firewall?
 • SynTest -- Hoe kun je automatisch testen of je niks gesloopt hebt na een wijziging?
 • SynNetwork -- Deze pagina beschrijft nu nog hoe netwerkkaarten te koppelen aan ehternet device.

Syn-3 software paketten

Extra informatie over de werking van de verschillende Syn-3 software paketten:

Packaging en build logboeken per pakketje:

Syn-3 Howto's

Deze howto's beschrijven hoe je dingen kunt doen met je Syn-3 server.

Andere architecturen

Ons buildsysteem werkt ook voor andere architecturen. Sinds kort ben ik begonnen met de powerpc architectuur voor mn dreambox dm 500.

Zie wiki:ppc voor meer info.

Informatie over dit systeem

Je bent nu ingelogd op Trac, het systeem om bugs te tracken en development documentatie op te slaan. Meer info:

For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip